Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

№ 77 / 15.05.2007 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin hesablandığı dövlət qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularının vəzifələrinin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısının təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin hesablandığı dövlət qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularının vəzifələrinin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş Siyahıya daxil olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılası Siyahısının təsdiq edilməsi barədə

QƏRAR 77

Bakı şəhəri, 15 may 2007-ci il

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin hesablandığı dövlət qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularının vəzifələrinin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndinə əsəsən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin hesablandığı dövlət qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularının vəzifələrinin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş Siyahıya daxil olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılası Siyahısının təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

A. Rasi-zadə
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri


2008-ci il 16 yanvar tarixli 5 nömrəli qərara əsasən dəyişikliklərlə


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2007-ci il 15 may tarixli 77 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin hesablandığı dövlət qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularının vəzifələrinin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş Siyahıya daxil olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılası

SİYAHISI

1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət,
sovet, partiya orqanlarında, İnzibati
və yardımçı vəzifələrin Təsnifat
Toplusu qüvvəyə minədək mövcud
olan Azərbaycan Respublikasının
(Naxçıvan Muxtar Respublikasının)
dövlət qulluğu vəzifələrinin adları

İnzibatı və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrin adları

1

2

1. Azərbaycan SSR (Naxçıvan
MSSR) Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin Aparatında:

1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin (Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin) Aparatında:

Rəyasət Heyətinin sədri

Milli Məclisin (Ali Məclisin)
Aparatın rəhbəri

Rəyasət Heyəti sədrinin birinci
müavini, müavinləri, Rəyasət
Heyətinin katibi

Milli Məclisin (Ali Məclisin)
Aparatın rəhbərinin müavini

2. Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin Zəhmətkeş Deputatları
Sovetinin icraiyyə komitəsinin
aparatında:

2. Əhalisinin sayı 50 min nəfərdən
Yuxarı olan rayon, şəhər və şəhərdə
rayon icra hakimiyyəti başçısının
aparatında

İcraiyyə komitəsinin sədri

Aparatın rəhbəri

İcraiyyə komitəsi sədrinin birinci
müavini, müavinləri

Aparatın rəhbərinin müavini

İdarə, şöbə rəisi

Sektor müdiri

Digər mütəxəssislər

Digər müvafiq vəzifələr


ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Virtual Qarabag