Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

№ 514-IIQ / 07.11.2003 Azərbaycan Respublikasının «Vətənə xidmətə görə» ordeninin statusunun və təsvirinin təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının «Vətənə xidmətə görə» ordeninin statutunun və təsvirinin təsdiq edilməsi barədə


AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU


 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının «Vətənə xidmətə görə» ordeninin statutu və təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur).
 

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının PrezidentiBakı şəhəri, 7 noyabr 2003-cü il
№ 514-IIQ
«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (3 dekabr 2003-cü il, № 277). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2003-cü il, № 12, I kitab, maddə 678).

 

20 oktyabr 2006-cı il tarixli, 172-IIIQD nömrəli Qanuna əsasən əlavə və dəyişikliklərlə.

 

Azərbaycan Respublikasının

2003-cü il 7 noyabr tarixli Qanunu ilə                                           TƏSDIQ EDILMIŞDIR

                           Azərbaycan Respublikasının «Vətənə xidmətə görə» ordeninin statutu
 

1. Azərbaycan Respublikasının üç dərəcədə «Vətənə xidmətə görə» ordeni aşağıdakılara görə verilir:

  • Azərbaycan Respublikasına sadiqliyə görə, vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirməyə görə;
  • dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətə, yüksək peşəkarlığa və xüsusi nailiyyətlərə görə;
  • milli dövlət quruculuğu işlərində xüsusi xidmətlərə görə.

2. «Vətənə xidmətə görə» ordeninin ən yüksək dərəcəsi birinci dərəcə sayılır.
«Vətənə xidmətə görə» ordeninin hər üç dərəcəsi ardıcıllıqla verilir.
3. «Vətənə xidmətə görə» ordeni döşün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər ordenləri olduqda, onlardan sonra taxılır.

Azərbaycan Respublikasının

 2003-cü il 7 noyabr tarixli Qanunu ilə                                        TƏSDIQ EDILMIŞDIR
                «Vətənə xidmətə görə» ordeninin təsviri

«Vətənə xidmətə görə» ordeni hər tərəfə şüalar saçan səkkizguşəli ulduz əsasında tərtib edilmiş kompozisiyadan ibarətdir.
Orden üç səviyyədən ibarətdir, səkkizguşəli ulduzun yığılması iki kvadrat təşkil edir, onun mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi təsvir olunmuşdur. Gerbin üst hissəsində dairənin yarımçevrəsi boyunca «Vətənə xidmətə görə» sözləri yazılmışdır. Bütün yazılar və təsvirlər qabarıqdır.
«Vətənə xidmətə görə» ordeninin üç dərəcəsi vardır. Onun birinci dərəcəsi qızıldan, ikinci dərəcəsi gümüşdən, üçüncü dərəcəsi bürüncdəndir. Ordenin qabarit ölçüləri 35 mm x 35 mm-dir.
Ordenin arxa tərəfi hamar səthlidir, ortasında ordenin nömrəsi həkk olunmuşdur.
Orden paltara bərkidilmək üçün elementi olan 27 mm x 47,5 mm ölçüdə müvafiq olaraq qırmızı-qara, tünd göy-mavi və çəhrayı-şabalıdı çalarlı beşbucaqlı xara lentə halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir.
Ordenə paltara bərkidilmək üçün elementi olan, milli ornamentlə naxışlanan eyni xara lentdən hazırlanmış 27 mm x 9 mm ölçülü qəlib əlavə olunur.

ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Virtual Qarabag