Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

Komissiyanın büdcəsiBüdcə 2014-cü il
Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No 760 dated of 13 December 2012 on enforcement of the Law of the Republic of Azerbaijan “On state budget of the Republic of Azerbaijan for 2013”
Extract

 

 

Expense Line

State Budget

Centralized expenses

2.1.2.28

Civil Service Commission under the President of the Republic of Azerbaijan

492507,0

492507,0

 

Expense Line

State Budget

Centralized expenses

2.4.7.14

Civil Service Commission under the President of the Republic of Azerbaijan

866086,0

866086,0

 

 

1.1.3."Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları"

     

Xərc maddələrinin adları

Fəsil

İqtisadi xərc təsnifatı üzrə kodlar

2014-cü il (manatla)

Ştatda olan işçilərin əmək haqqı

1254

211100

209 412

Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı

1254

211200

10 620

Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri

1254

211300

50 446

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar

1254

212100

59 505

İcbari dövlət sığortası

1254

212200

520

Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri

1254

221100

9 000

Mətbəə xərcləri

1254

221200

3 000

İdarənin digər xərcləri

1254

221310

5 617

Cari təmir

1254

221320

3 000

Mühafizə xərcləri

1254

221000

37 399

Ölkədaxili ezamiyyələr

1254

222100

2 360

Xarici ezamiyyələr

1254

222200

28 000

Yanacaq və sürtgü materiallarının alınması

1254

223100

8 666

Digər nəqliyyat xidmətləri

1254

223200

2 832

Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi

1254

224100

6 000

Su haqqının ödənilməsi

1254

224300

800

İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi

1254

224400

2 376

Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi

1254

224500

240

Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi

1254

224600

1 800

Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər

1254

224700

4 000

Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi

1254

224810

3 500

Beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi

1254

224820

400

Poçt xidmətlərinin ödənilməsi

1254

224910

1 000

İnternet xidməti haqqının ödənilməsi

1254

224920

10 518

İnventarın alınması

1254

225411

5 000

Avadanlığın alınması

1254

225412

2 000

Digər alışlar və xidmətlər

1254

225413

10 000

İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə müavinətlər

1254

274300

1 500

İcarə və muzdlu xidmətlər

1254

281400

648

Sair xərclər

1254

282100

2 000

Bank xərcləri

1254

282300

1 098

Digər maşın və avadanlıqlar

1254

311220

2 900

İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər

1254

314400

6 350

     

492 507

 

 

"Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 55 nömrəli Fərmanının 3.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 398 S nömrəli 30 dekabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı
Çıxarış:

 

Sifarişçi təşkilatlar üzrə layihələrin adı

Ayrılan vəsaitin məbləği

İstifadəyə verilən güc

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya – Yeni inzibati binanın tikintisi

3500000,0

 

Büdcə 2013-cü il
"Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı №760, 13.12.2012-ci il
Çıxarış:

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

2.1.2.28

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

488141,0

488141,0

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

2.4.7.14

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

773287,0

773287,0

 

 

"Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 760 nömrəli Fərmanının 3.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 374 S nömrəli 30 dekabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı
Çıxarış:

Sifarişçi təşkilatlar üzrə layihələrin adı

Ayrılan vəsaitin məbləği

İstifadəyə verilən güc

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya – Yeni inzibati binanın tikintisi

500000,0

 

 

 

Büdcə 2012-ci il
"Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı №546, 19.12.2011-ci il
Çıxarış:

 

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

2.1.2.28

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

479417,0

479417,0

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

2.4.7.14

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

773788,0

773788,0

 

 

"Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 546 nömrəli Fərmanının 3.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 217 S nömrəli 14 avqust 2012-ci il tarixli Sərəncamı
Çıxarış:

 

Sifarişçi təşkilatlar üzrə layihələrin adı

Ayrılan vəsaitin məbləği

İstifadəyə verilən güc

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya – Yeni inzibati binanın tikintisi

249400,0

 

 

 

Büdcə 2011-ci il
"Azərbaycan Respublikasının 2011-cu il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı №358, 24.11.2010-cu il
Çıxarış:

 

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

2.1.2.28

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

468643,0

468643,0

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

2.4.7.12

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

489916,0

489916,0

 

 

Büdcə 2010-cu il
"Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı №187, 21.12.2009-cu il
Çıxarış:

 

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

2.1.2.29

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

492109,0

492109,0

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

2.4.7.10

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

450878,0

450878,0

 

 

Büdcə 2009-cu il9-cu il
"Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı №37, 10.12.2008-ci il
Çıxarış:

 

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

2.1.2.37

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

565759,0

565759,0

 

 

Büdcə 2008-ci il

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 21 may 2008-ci il tarixli İ-49 saylı əmri, 13 avqust 2008-ci il tarixli İ-79 saylı əmri, 28 avqust 2008-ci il tarixli İ-84 saylı əmri, 22 sentyabr 2008-ci il tarixli İ-92 saylı əmri əsasında ayrılmış əlavə vəsait.
(Dürüstləşdirilmiş büdcə)

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

34440,0

34440,0

 

 

"Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı №760, 07.05.2008-ci il
Çıxarış:
(Dürüstləşdirilmiş büdcə)

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

3.1.2.23

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

365097,0

365097,0

 

 

"Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı №682, 19.12.2007-ci il
Çıxarış:

 

Xərclərin istiqaməti

Dövlət Büdcəsi

Mərkəzləşdirilmiş xərclər

3.1.2.23

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

361758,0

361758,0

 

 

Büdcə 2007-ci il

 

Dövlət Büdcəsindən maliyyələşmə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

362234,0

 

 

Büdcə 2006-cı il

 

Dövlət Büdcəsindən maliyyələşmə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya

388706,0

 

ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Virtual Qarabag