Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

Dövlət Proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 10.2-ci bəndinə və “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.0.2-ci və 22.1.1-ci maddələrinə uyğun olaraq etik davranış məsələləri ilə bağlı həyata keçirilmiş maarifləndirmə tədbirləri və etik davranış qaydalarına əməl edilməsi vəziyyəti barədə 2015-ci il üzrə HESABAT
 2. “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın 2011-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyada icra edilməsi ilə əlaqədar MƏLUMAT
 3. “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər planı”nın icrası üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2015-ci il ərzində görülmüş işlər barədə MƏLUMAT
 4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 iyun tarixli 1578 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nda (2011-2015-ci illər üçün) icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2011-2015-ci illər ərzində görülmüş işlər barədə MƏLUMAT
 5. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2015-ci il ərzində görülmüş işlər barədə məlumat
 6. “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2015-ci il ərzində görülmüş işlər barədə məlumat
 7. “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı 2015-ci ilin ilk 6 ayı ərzində görülmüş işlər barədə məlumat
 8. "Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə bağlı 2015-ci ilin ilk 6 ayı ərzində görülmüş işlər barədə məlumat
 9. "2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər Planı”nda (2011-2015-ci illər üçün) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası haqqında məlumat (2014-cü il ərzində)
 10. "Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası haqqında məlumat (2014-cü il ərzində)
 11. "Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin 2014-cü il ərzində həyata keçirilməsi barədə məlumat
 12. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2014-cü il ərzində görülmüş işlər barədə məlumat
 13. “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin 2014-cü il ərzində həyata keçirilməsi barədə məlumat
 14. “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı 2014-cü ilin ilk 6 ayı ərzində görülmüş işlər barədə məlumat
 15. Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2013-cü il ərzində görülmüş işlər barədə məlumat
 16. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin 2013-cü il ərzində həyata keçirilməsi barədə məlumat
 17. Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası haqqında məlumat (2013-cü il ərzində)
 18. Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin 2013-cü il ərzində həyata keçirilməsi barədə məlumat
 19. 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər Planı”nda (2011-2015-ci illər üçün) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası haqqında məlumat (2013-cü il ərzində)
 20. “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumat
 21. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 iyun tarixli 1578 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nda (2011-2015-ci illər üçün) icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2013-cü ilin ilk 6 ayı ərzində görülmüş işlər barədə MƏLUMAT
 22. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1621 nömrəli 2011-ci il 7 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə» Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə “Tədbirlər planı”nın 6.5.6 yarımbəndinin icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı görülmüş işlər barədə MƏLUMAT
 23. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin 2012-ci ilin son altı ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən icrası barədə MƏLUMAT
 24. “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyada icra edilməsi ilə əlaqədar MƏLUMAT
 25. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 iyun tarixli 1578 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nda (2011-2015-ci illər üçün) icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2012-ci il ərzində görülmüş işlər barədə MƏLUMAT
 26. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 noyabr tarixli 1836 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nda icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2012-ci il ilk 6 ay ərzində görülmüş işlər barədə məlumat
 27. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 iyun tarixli 1578 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nda (2011-2015-ci illər üçün) icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2011-ci ildə görülmüş işlər barədə məlumat
 28. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşi mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planında (2007-2010-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə məlumat (2011-ci il son altı ay)
 29. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşi mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planında (2007-2011-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə məlumat (2011-ci il ilk altı ay)
 30. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli 3043 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının (2008-2010-cu illər üçün) 4-cü bölməsində icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2010-cu il ərzində görülmüş işlər barədə məlumat
 31. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planında (2007-2011-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin 2010-cu ilin son altı ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən icrası barədə məlumat
 32. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planında (2007-2011-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin 2010-cu ilin ilk altı ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyada icrası barədə məlumat
 33. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli 3043 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının (2008-2010-cu illər üçün) 4-cü bölməsində icrası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya həvalə edilmiş tədbirlərlə bağlı 2010-cu il ərzində görülmüş işlər barədə məlumat
 34. Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında (2008-2010-cu illər üçün) nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası haqqında məlumat (2009-cu il ərzində)
 35. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planında (2007-2011-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin 2009-cu ilin son altı ayında icrası barədə
 36. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşi mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planında (2007-2011-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə məlumat (2009-cu ilin yanvar-iyun ayları)
 37. Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında (2008-2010-cu illər üçün) nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası haqqında məlumat (2009-cu ilin yanvar-iyun ayları)
 38. Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında (2008-2010-cu illər üçün) nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası haqqında məlumat (2008-ci il)
 39. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşi mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planında (2007-2011-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə məlumat (2008-ci il)
 40. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşi mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planında (2007-2011-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə məlumat (2008-ci ilin yanvar-iyun ayları)
 41. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşi mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planında (2007-2011-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə məlumat (2007-ci ilin iyun-dekabr ayları)
ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Virtual Qarabag