Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi

№ 74-IIQD / 13.02.2001 (29.03.2001) «Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi haqqında

«Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. «Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa («Azərbaycan» qəzeti, № 30, 07 fevral 2001-ci il) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 35-ci maddədə «yanvarın 1-dən» sözləri «sentyabrın 1-dən» sözləri ilə əvəz edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 13 fevral 2001 -ci il
№ 74-IIQD 
«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (29 mart 2001-ci il, № 69). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 2001-ci il, № 3, maddə 131).

ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Virtual Qarabag