12 iyul 2016-cı il tarixdə elan edilmiş müsabiqənin
MÜSAHIBƏ PROQRAMLARI

İqtisadiyyat Nazirliyi
Hüquq şöbəsi, Səfərbərlik hazırlığı sektoru, aparıcı məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Təşkilat-protokol şöbəsi, Təşkilat sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Ekologiya və təbiəti mühafizə siyasəti şöbəsi, Bioloji müxtəliflik sahəsində dövlət siyasəti sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Beynəlxalq əməkdaşlıq və xarici əlaqələr sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Beynəlxalq əlaqələr sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Maliyyə və təsərrüfat şöbəsi, Təsərrüfat sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Ekoloji təbliğat şöbəsi, İctimaiyyətlə əlaqələr və təbliğat sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Ekoloji təbliğat şöbəsi, Mətbuatla iş sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Ekspertiza İdarəsi, Tikinti-quraşdırma, geoloji-kəşfiyyat və xüsusi əhəmiyyətli layihələrin ekspertizası sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlara dair qanunvericiliyin icrasına nəzarət sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Təhlükəli tullantılar sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Yerüstü su ehtiyatlarının və atmosfer havasının mühafizəsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Ətraf mühitin mühafizəsinin hüquqi təminatı sektorunun Regionlarla iş üzrə qrupu, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Daxili təhlükəsizlik sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Daxili təhlükəsizlik sektorunun Növbətçi qrupu, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamenti, Bioloji müxtəlifliyin mühafizəsinə dair qanunvericiliyin icrasına nəzarət sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Meşələrin İnkişafı Departamenti, Meşə qanunvericiliyinin icrasına nəzarət sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti, Maliyyə və təsərrüfat sektoru, məsləhətçi-iqtisadçı
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektorunun inzibati ərazi üzrə 3-ci qrup, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
1 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi-hüquq məsələləri üzrə
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
1 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
2 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru, Qazax rayonu üzrə 1-ci qrup, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
2 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi sektoru, Gədəbəy rayonu üzrə 5-ci qrup, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
3 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
3 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
4 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi-hüquq məsələləri üzrə
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
4 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi–müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
5 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
5 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
6 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru İnzibati ərazi üzrə 1-ci qrup (Göyçay rayonu üzrə), məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
6 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
6 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru İnzibati ərazi üzrə 4-cü qrup (Kürdəmir rayonu üzrə), məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
7 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
7 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
8 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
10 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi-hüquq məsələləri üzrə
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
10 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
10 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
11 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
11 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru inzibati ərazi üzrə 2-ci qrup (Ağsu rayonu), məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
12 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
13 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru, Göygöl rayonu üzrə 2-ci qrup, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
13 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru, Samux rayonu üzrə 3-cü qrup, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
13 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
13 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
14 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi-hüquq məsələləri üzrə
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
14 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
14 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
15 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi-hüquq məsələləri üzrə
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
15 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
15 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Şuşa Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Torpaq, yerin təki, flora (meşə) və təbii abidələrin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Qubadlı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Faunanın mühafizəsi və xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Zəngilan rayon Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Torpaq, su ehtiyatları, atmosfer havasının və floranın (meşə) mühafizəsi sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi, Geodeziya və topoqrafiya şöbəsi, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi, Kartoqrafiya və poliqrafiya şöbəsi, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi, Maliyyə, mühasibat uçotu və iqtisadi planlaşdırma şöbəsi, məsləhətçi (mal-material üzrə)
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi, Coğrafi informasiyalar sistemi və informasiya texnologiyaları şöbəsi, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti
Maliyyə-təsərrüfat şöbəsi, məsləhətçi-mühasib
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
8 saylı Regional Maliyyə Müfəttişliyi, aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi müfəttiş
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
İnvestisiya şöbəsi, Əsaslı tikinti sektoru, aparıcı məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
İnvestisiya şöbəsi, Əsaslı tikinti sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Bitkiçilik şöbəsi, Bitkiçilik məhsulları üzrə iş sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Bitkiçilik şöbəsi, Aqrokimyəvi xidmət və tədqiqatlar sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Heyvandarlığın inkişafı şöbəsi, Heyvandarlıq məhsulları istehsalının təşkili sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Heyvandarlığın inkişafı şöbəsi, Yem istehsalının təşkili sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
İstehsal müəssisələri ilə iş şöbəsi, Toxumçuluq və tingçilik müəssisələri ilə iş sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsi, Meliorasiya və su təminatı sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsi, Torpaqların identifikasiyası və coğrafi məlumatlar sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsi, Torpaqların identifikasiyası və coğrafi məlumatlar sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Beynəlxalq taşkilatlarla iş, iqtisadi əlaqələr və protokol sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Beynəlxalq taşkilatlarla iş, iqtisadi əlaqələr və protokol sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi, Proqram təminatı və elektron xidmətlərin təşkili sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları sektoru, böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
İcmallaşdırma və statistik təhlil şöbəsi, İcmallaşdırma sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
İcmallaşdırma və statistik təhlil şöbəsi, Statistik təhlil sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Elm və təhsil şöbəsi, Elmi tədqiqatlar sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Şərabçılıq məhsulları, baytarlıq preparatları, tütün məmulatları və bitki mühafizə vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi, Baytarlıq preparatları, tütün məmulatları və bitki mühafizə vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Qanunvericilik və hüquq ekspertizası şöbəsi, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Reyestr və kadastr şöbəsi, Uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə reyestr sektoru, böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Reyestr və kadastr şöbəsi, Kadastr və ölçmə vasitələrinin reyestri sektoru, böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
İnformasiya texnologiyaları və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi, böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Metrologiya Xidməti, Elektrik kəmiyyətlərinin dövlət etalonları sektoru, böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Metrologiya Xidməti, Qanunverici metrologiya sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Metrologiya Xidməti, Qanunverici metrologiya sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Metrologiya Xidməti, Qüvvə və təzyiq dövlət etalonları sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Metrologiya Xidməti, Vaxt və tezlik dövlət etalonları sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Metrologiya Xidməti, Vaxt və tezlik dövlət etalonları sektoru, aparıcı məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Metrologiya Xidməti, Maliyyə-təsərrüfat sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Akkreditasiya Xidməti, baş məsləhətçi-kadr üzrə
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Akkreditasiya Xidməti, aparıcı məsləhətçi-hüquqşünas
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Akkreditasiya Xidməti, Sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditasiyası sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Akkreditasiya Xidməti, Sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditasiyası sektoru, aparıcı məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Akkreditasiya Xidməti, Sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditasiyası sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası
Uçuşların təhlükəsizliyinə nəzarət şöbəsi, Hava gəmilərinin uçuş yararlılığına nəzarət sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Uçuşların təhlükəsizliyinə nəzarət şöbəsi, Hava gəmilərinin uçuş yararlılığına nəzarət sektoru, baş məsləhətçi-mühəndis inspektor
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Lisenziyalaşdırma və reyestrlərin aparılması şöbəsi, Standartlar, reyestrlərin aparılması və şəhadətnamələrin verilməsi sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Xarici əlaqələr şöbəsi, Beynəlxalq sazişlər və protokol sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Xarici əlaqələr şöbəsi, Hava daşımalarına nəzarət sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Maliyyə-iqtisadiyyat şöbəsi, İqtisadi proqnozlaşdırma sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Maliyyə-iqtisadiyyat şöbəsi, İqtisadi proqnozlaşdırma sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi
Ərazinin inkişafı və əmlakın idarəolunması şöbəsi, İnvestisiya layihələrinin planlaşdırılması və monitorinqi sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Hüquq və təşkilati təminat şöbəsi, Memarlıq-planlaşdırma və layihələrin ekspertizası sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Hüquq və təşkilati təminat şöbəsi, Hüquqi ekspertiza sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Hüquq və təşkilati təminat şöbəsi, Memarlıq-planlaşdırma və layihələrin ekspertizası sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
"Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu ilə iş şöbəsi, Ərazi idarəetmə sektoru, sektor müdiri
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi
Maliyyə və təminat şöbəsi, Maliyyə sektoru, məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
Masallı regional "ASAN xidmət" mərkəzi, Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Masallı regional "ASAN xidmət" mərkəzi, Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru, böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Masallı regional "ASAN xidmət" mərkəzi, Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru, aparıcı məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Masallı regional "ASAN xidmət" mərkəzi, Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Sabirabad regional “ASAN xidmət” mərkəzi, Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Sabirabad regional “ASAN xidmət” mərkəzi, Uçot sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Bərdə regional “ASAN xidmət” mərkəzi, Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Qəbələ regional “ASAN xidmət” mərkəzi, Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru, baş məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi
Hüquqi təminat şöbəsi, Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş sektoru, aparıcı məsləhətçi
Ümumi proqram
Dövlət orqanı üzrə proqram
Vəzifə üzrə proqram
Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məsləhətçi (kompüter proqramçısı)
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
baş məsləhətçi (məhkəmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi üzrə)
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Şəki Apellyasiya Məhkəməsi
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məsləhətçi (mülki və inzibati-iqtisadi işlər üzrə məsul katib)
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
baş məsləhətçi (kadrlar üzrə)
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məsləhətçi (kompüter proqramçısı)
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Gəncə İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məsləhətçi (kompüter proqramçısı)
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Şəki İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Füzuli Hərbi Məhkəməsi
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Gəncə Hərbi Məhkəməsi
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Astara Rayon Məhkəməsi
məsləhətçi (kompüter proqramçısı)
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məsləhətçi (tərcüməçi)
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Daşkəsən Rayon Məhkəməsi
məsləhətçi (kompüter proqramçısı)
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Hacıqabul Rayon Məhkəməsi
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Kəlbəcər Rayon Məhkəməsi
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Laçın Rayon Məhkəməsi
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Lerik Rayon Məhkəməsi
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Oğuz Rayon Məhkəməsi
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Qazax Rayon Məhkəməsi
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
böyük məsləhətçi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Şamaxı Rayon Məhkəməsi
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
Xaçmaz Rayon Məhkəməsi
hakimin köməkçisi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram
məhkəmə iclasının katibi
Ümumi proqram
Vəzifə üzrə proqram