12 iyul 2016-cı il tarixdə müsabiqəyə çıxarılmış vakant vəzifələr

Dövlət orqanlarının sayı: 28
Vakant vəzifələrin sayı: 160
Vakant yerlərin sayı: 196

İqtisadiyyat Nazirliyi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
Hüquq şöbəsi, Səfərbərlik hazırlığı sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:103096) (1 yer)
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (59 vəzifə üzrə 75 yer)
Təşkilat-protokol şöbəsi, Təşkilat sektoru, məsləhətçi (kod:107001) (1 yer)
Ekologiya və təbiəti mühafizə siyasəti şöbəsi, Bioloji müxtəliflik sahəsində dövlət siyasəti sektoru, məsləhətçi (kod:107002) (1 yer)
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Beynəlxalq əməkdaşlıq və xarici əlaqələr sektoru, məsləhətçi (kod:107003) (1 yer)
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Beynəlxalq əlaqələr sektoru, məsləhətçi (kod:107004) (1 yer)
Maliyyə və təsərrüfat şöbəsi, Təsərrüfat sektoru, məsləhətçi (kod:107005) (1 yer)
Ekoloji təbliğat şöbəsi, İctimaiyyətlə əlaqələr və təbliğat sektoru, məsləhətçi (kod:107006) (1 yer)
Ekoloji təbliğat şöbəsi, Mətbuatla iş sektoru, məsləhətçi (kod:107007) (1 yer)
Dövlət Ekspertiza İdarəsi, Tikinti-quraşdırma, geoloji-kəşfiyyat və xüsusi əhəmiyyətli layihələrin ekspertizası sektoru, məsləhətçi (kod:107008) (1 yer)
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii ehtiyatlara dair qanunvericiliyin icrasına nəzarət sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107009) (3 yer)
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Təhlükəli tullantılar sektoru, məsləhətçi (kod:107010) (1 yer)
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Yerüstü su ehtiyatlarının və atmosfer havasının mühafizəsi sektoru, məsləhətçi (kod:107011) (1 yer)
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Ətraf mühitin mühafizəsinin hüquqi təminatı sektorunun Regionlarla iş üzrə qrupu, məsləhətçi (kod:107012) (2 yer)
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Daxili təhlükəsizlik sektoru, məsləhətçi (kod:107013) (1 yer)
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti, Daxili təhlükəsizlik sektorunun Növbətçi qrupu, məsləhətçi (kod:107014) (4 yer)
Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamenti, Bioloji müxtəlifliyin mühafizəsinə dair qanunvericiliyin icrasına nəzarət sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107015) (1 yer)
Meşələrin İnkişafı Departamenti, Meşə qanunvericiliyinin icrasına nəzarət sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107016) (1 yer)
Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti, Maliyyə və təsərrüfat sektoru, məsləhətçi-iqtisadçı (kod:107017) (1 yer)
Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi (kod:107018) (1 yer)
Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektorunun inzibati ərazi üzrə 3-ci qrup, məsləhətçi (kod:107019) (1 yer)
Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107020) (5 yer)
1 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi-hüquq məsələləri üzrə (kod:107021) (1 yer)
1 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi (kod:107022) (1 yer)
2 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru, Qazax rayonu üzrə 1-ci qrup, məsləhətçi (kod:107023) (1 yer)
2 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi sektoru, Gədəbəy rayonu üzrə 5-ci qrup, məsləhətçi (kod:107024) (1 yer)
3 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi (kod:107025) (1 yer)
3 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107026) (1 yer)
4 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi-hüquq məsələləri üzrə (kod:107027) (1 yer)
4 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi–müfəttiş (kod:107028) (1 yer)
5 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107029) (1 yer)
5 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi (kod:107030) (1 yer)
6 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru İnzibati ərazi üzrə 1-ci qrup (Göyçay rayonu üzrə), məsləhətçi (kod:107031) (1 yer)
6 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107032) (1 yer)
6 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru İnzibati ərazi üzrə 4-cü qrup (Kürdəmir rayonu üzrə), məsləhətçi (kod:107033) (1 yer)
7 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107034) (1 yer)
7 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi (kod:107035) (1 yer)
8 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi (kod:107036) (1 yer)
10 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi-hüquq məsələləri üzrə (kod:107037) (1 yer)
10 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107038) (1 yer)
10 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi (kod:107039) (1 yer)
11 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107040) (2 yer)
11 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru inzibati ərazi üzrə 2-ci qrup (Ağsu rayonu), məsləhətçi (kod:107041) (1 yer)
12 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107042) (3 yer)
13 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru, Göygöl rayonu üzrə 2-ci qrup, məsləhətçi (kod:107043) (1 yer)
13 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru, Samux rayonu üzrə 3-cü qrup, məsləhətçi (kod:107044) (1 yer)
13 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107045) (3 yer)
13 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi (kod:107046) (1 yer)
14 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi-hüquq məsələləri üzrə (kod:107047) (1 yer)
14 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin monitorinqi və ekoloji təbliğat sektoru, məsləhətçi (kod:107048) (1 yer)
14 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107049) (1 yer)
15 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Rəhbərlik, məsləhətçi-hüquq məsələləri üzrə (kod:107050) (1 yer)
15 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinin təşkili, təhlili və ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi (kod:107051) (1 yer)
15 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi-müfəttiş (kod:107052) (1 yer)
Şuşa Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Torpaq, yerin təki, flora (meşə) və təbii abidələrin mühafizəsi sektoru, məsləhətçi (kod:107053) (1 yer)
Qubadlı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Faunanın mühafizəsi və xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri sektoru, məsləhətçi (kod:107054) (1 yer)
Zəngilan rayon Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Torpaq, su ehtiyatları, atmosfer havasının və floranın (meşə) mühafizəsi sektoru, məsləhətçi (kod:107055) (2 yer)
Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi, Geodeziya və topoqrafiya şöbəsi, məsləhətçi (kod:107056) (1 yer)
Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi, Kartoqrafiya və poliqrafiya şöbəsi, məsləhətçi (kod:107057) (1 yer)
Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi, Maliyyə, mühasibat uçotu və iqtisadi planlaşdırma şöbəsi, məsləhətçi (mal-material üzrə) (kod:107058) (1 yer)
Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi, Coğrafi informasiyalar sistemi və informasiya texnologiyaları şöbəsi, məsləhətçi (kod:107059) (1 yer)
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti (2 vəzifə üzrə 2 yer)
Maliyyə-təsərrüfat şöbəsi, məsləhətçi-mühasib (kod:117002) (1 yer)
8 saylı Regional Maliyyə Müfəttişliyi, aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi müfəttiş (kod:117003) (1 yer)
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (20 vəzifə üzrə 21 yer)
İnvestisiya şöbəsi, Əsaslı tikinti sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:120058) (1 yer)
İnvestisiya şöbəsi, Əsaslı tikinti sektoru, məsləhətçi (kod:120059) (1 yer)
Bitkiçilik şöbəsi, Bitkiçilik məhsulları üzrə iş sektoru, baş məsləhətçi (kod:120060) (1 yer)
Bitkiçilik şöbəsi, Aqrokimyəvi xidmət və tədqiqatlar sektoru, baş məsləhətçi (kod:120061) (1 yer)
Heyvandarlığın inkişafı şöbəsi, Heyvandarlıq məhsulları istehsalının təşkili sektoru, baş məsləhətçi (kod:120062) (1 yer)
Heyvandarlığın inkişafı şöbəsi, Yem istehsalının təşkili sektoru, baş məsləhətçi (kod:120063) (1 yer)
İstehsal müəssisələri ilə iş şöbəsi, Toxumçuluq və tingçilik müəssisələri ilə iş sektoru, baş məsləhətçi (kod:120064) (1 yer)
Torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsi, Meliorasiya və su təminatı sektoru, baş məsləhətçi (kod:120065) (1 yer)
Torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsi, Torpaqların identifikasiyası və coğrafi məlumatlar sektoru, sektor müdiri (kod:120066) (1 yer)
Torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsi, Torpaqların identifikasiyası və coğrafi məlumatlar sektoru, baş məsləhətçi (kod:120067) (1 yer)
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Beynəlxalq taşkilatlarla iş, iqtisadi əlaqələr və protokol sektoru, baş məsləhətçi (kod:120068) (1 yer)
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Beynəlxalq taşkilatlarla iş, iqtisadi əlaqələr və protokol sektoru, məsləhətçi (kod:120069) (1 yer)
İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi, Proqram təminatı və elektron xidmətlərin təşkili sektoru, baş məsləhətçi (kod:120070) (2 yer)
İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları sektoru, sektor müdiri (kod:120071) (1 yer)
İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları sektoru, baş məsləhətçi (kod:120072) (1 yer)
İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi, İnformasiya texnologiyaları sektoru, böyük məsləhətçi (kod:120073) (1 yer)
İcmallaşdırma və statistik təhlil şöbəsi, İcmallaşdırma sektoru, baş məsləhətçi (kod:120074) (1 yer)
İcmallaşdırma və statistik təhlil şöbəsi, Statistik təhlil sektoru, sektor müdiri (kod:120075) (1 yer)
Elm və təhsil şöbəsi, Elmi tədqiqatlar sektoru, baş məsləhətçi (kod:120076) (1 yer)
Şərabçılıq məhsulları, baytarlıq preparatları, tütün məmulatları və bitki mühafizə vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi, Baytarlıq preparatları, tütün məmulatları və bitki mühafizə vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət sektoru, sektor müdiri (kod:120077) (1 yer)
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi (16 vəzifə üzrə 16 yer)
Qanunvericilik və hüquq ekspertizası şöbəsi, baş məsləhətçi (kod:131084) (1 yer)
Reyestr və kadastr şöbəsi, Uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə reyestr sektoru, böyük məsləhətçi (kod:131085) (1 yer)
Reyestr və kadastr şöbəsi, Kadastr və ölçmə vasitələrinin reyestri sektoru, böyük məsləhətçi (kod:131086) (1 yer)
İnformasiya texnologiyaları və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi, böyük məsləhətçi (kod:131087) (1 yer)
Dövlət Metrologiya Xidməti, Elektrik kəmiyyətlərinin dövlət etalonları sektoru, böyük məsləhətçi (kod:131088) (1 yer)
Dövlət Metrologiya Xidməti, Qanunverici metrologiya sektoru, sektor müdiri (kod:131089) (1 yer)
Dövlət Metrologiya Xidməti, Qanunverici metrologiya sektoru, məsləhətçi (kod:131090) (1 yer)
Dövlət Metrologiya Xidməti, Qüvvə və təzyiq dövlət etalonları sektoru, məsləhətçi (kod:131091) (1 yer)
Dövlət Metrologiya Xidməti, Vaxt və tezlik dövlət etalonları sektoru, sektor müdiri (kod:131092) (1 yer)
Dövlət Metrologiya Xidməti, Vaxt və tezlik dövlət etalonları sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:131094) (1 yer)
Dövlət Metrologiya Xidməti, Maliyyə-təsərrüfat sektoru, sektor müdiri (kod:131095) (1 yer)
Dövlət Akkreditasiya Xidməti, baş məsləhətçi-kadr üzrə (kod:131096) (1 yer)
Dövlət Akkreditasiya Xidməti, aparıcı məsləhətçi-hüquqşünas (kod:131097) (1 yer)
Dövlət Akkreditasiya Xidməti, Sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditasiyası sektoru, baş məsləhətçi (kod:131098) (1 yer)
Dövlət Akkreditasiya Xidməti, Sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditasiyası sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:131099) (1 yer)
Dövlət Akkreditasiya Xidməti, Sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditasiyası sektoru, məsləhətçi (kod:131100) (1 yer)
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası (7 vəzifə üzrə 9 yer)
Uçuşların təhlükəsizliyinə nəzarət şöbəsi, Hava gəmilərinin uçuş yararlılığına nəzarət sektoru, sektor müdiri (kod:142019) (1 yer)
Uçuşların təhlükəsizliyinə nəzarət şöbəsi, Hava gəmilərinin uçuş yararlılığına nəzarət sektoru, baş məsləhətçi-mühəndis inspektor (kod:142020) (3 yer)
Lisenziyalaşdırma və reyestrlərin aparılması şöbəsi, Standartlar, reyestrlərin aparılması və şəhadətnamələrin verilməsi sektoru, sektor müdiri (kod:142021) (1 yer)
Xarici əlaqələr şöbəsi, Beynəlxalq sazişlər və protokol sektoru, sektor müdiri (kod:142022) (1 yer)
Xarici əlaqələr şöbəsi, Hava daşımalarına nəzarət sektoru, baş məsləhətçi (kod:142023) (1 yer)
Maliyyə-iqtisadiyyat şöbəsi, İqtisadi proqnozlaşdırma sektoru, sektor müdiri (kod:142024) (1 yer)
Maliyyə-iqtisadiyyat şöbəsi, İqtisadi proqnozlaşdırma sektoru, baş məsləhətçi (kod:142025) (1 yer)
Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi (5 vəzifə üzrə 5 yer)
Ərazinin inkişafı və əmlakın idarəolunması şöbəsi, İnvestisiya layihələrinin planlaşdırılması və monitorinqi sektoru, baş məsləhətçi (kod:148027) (1 yer)
Hüquq və təşkilati təminat şöbəsi, Memarlıq-planlaşdırma və layihələrin ekspertizası sektoru, sektor müdiri (kod:148028) (1 yer)
Hüquq və təşkilati təminat şöbəsi, Hüquqi ekspertiza sektoru, baş məsləhətçi (kod:148029) (1 yer)
Hüquq və təşkilati təminat şöbəsi, Memarlıq-planlaşdırma və layihələrin ekspertizası sektoru, məsləhətçi (kod:148030) (1 yer)
"Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu ilə iş şöbəsi, Ərazi idarəetmə sektoru, sektor müdiri (kod:148031) (1 yer)
Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
Maliyyə və təminat şöbəsi, Maliyyə sektoru, məsləhətçi (kod:149006) (1 yer)
Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (8 vəzifə üzrə 8 yer)
Masallı regional "ASAN xidmət" mərkəzi, Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru, baş məsləhətçi (kod:151006) (1 yer)
Masallı regional "ASAN xidmət" mərkəzi, Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru, böyük məsləhətçi (kod:151007) (1 yer)
Masallı regional "ASAN xidmət" mərkəzi, Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:151008) (1 yer)
Masallı regional "ASAN xidmət" mərkəzi, Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru, baş məsləhətçi (kod:151009) (1 yer)
Sabirabad regional “ASAN xidmət” mərkəzi, Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru, baş məsləhətçi (kod:151010) (1 yer)
Sabirabad regional “ASAN xidmət” mərkəzi, Uçot sektoru, baş məsləhətçi (kod:151011) (1 yer)
Bərdə regional “ASAN xidmət” mərkəzi, Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru, baş məsləhətçi (kod:151012) (1 yer)
Qəbələ regional “ASAN xidmət” mərkəzi, Vətəndaşların hüquqlarının təminatı sektoru, baş məsləhətçi (kod:151013) (1 yer)
Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
Hüquqi təminat şöbəsi, Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:154001) (1 yer)
Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi (3 vəzifə üzrə 4 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:204010) (2 yer)
məsləhətçi (kompüter proqramçısı) (kod:204011) (1 yer)
baş məsləhətçi (məhkəmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi üzrə) (kod:204012) (1 yer)
Şəki Apellyasiya Məhkəməsi (4 vəzifə üzrə 11 yer)
hakimin köməkçisi (kod:205012) (4 yer)
məsləhətçi (mülki və inzibati-iqtisadi işlər üzrə məsul katib) (kod:205013) (1 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:205014) (5 yer)
baş məsləhətçi (kadrlar üzrə) (kod:205015) (1 yer)
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
böyük məsləhətçi (kod:211001) (1 yer)
2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi (3 vəzifə üzrə 5 yer)
hakimin köməkçisi (kod:222001) (2 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:222002) (2 yer)
məsləhətçi (kompüter proqramçısı) (kod:222003) (1 yer)
Gəncə İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 2 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:223001) (1 yer)
məsləhətçi (kompüter proqramçısı) (kod:223002) (1 yer)
Şəki İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 3 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:226005) (3 yer)
Füzuli Hərbi Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 4 yer)
hakimin köməkçisi (kod:233001) (2 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:233002) (2 yer)
Gəncə Hərbi Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
hakimin köməkçisi (kod:234003) (1 yer)
Astara Rayon Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 2 yer)
məsləhətçi (kompüter proqramçısı) (kod:318005) (1 yer)
məsləhətçi (tərcüməçi) (kod:318006) (1 yer)
Daşkəsən Rayon Məhkəməsi (4 vəzifə üzrə 4 yer)
məsləhətçi (kompüter proqramçısı) (kod:325006) (1 yer)
böyük məsləhətçi (kod:325007) (1 yer)
hakimin köməkçisi (kod:325008) (1 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:325010) (1 yer)
Hacıqabul Rayon Məhkəməsi (3 vəzifə üzrə 3 yer)
hakimin köməkçisi (kod:334013) (1 yer)
böyük məsləhətçi (kod:334014) (1 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:334015) (1 yer)
Kəlbəcər Rayon Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 2 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:337003) (1 yer)
böyük məsləhətçi (kod:337004) (1 yer)
Laçın Rayon Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 2 yer)
hakimin köməkçisi (kod:339005) (1 yer)
böyük məsləhətçi (kod:339006) (1 yer)
Lerik Rayon Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 2 yer)
hakimin köməkçisi (kod:340005) (1 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:340006) (1 yer)
Oğuz Rayon Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 2 yer)
hakimin köməkçisi (kod:346005) (1 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:346006) (1 yer)
Qazax Rayon Məhkəməsi (3 vəzifə üzrə 3 yer)
hakimin köməkçisi (kod:348010) (1 yer)
böyük məsləhətçi (kod:348011) (1 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:348012) (1 yer)
Şamaxı Rayon Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
hakimin köməkçisi (kod:360005) (1 yer)
Xaçmaz Rayon Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 5 yer)
hakimin köməkçisi (kod:369013) (4 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:369014) (1 yer)