Test imtahanının keçirilmə
QRAFİKİ

10 oktyabr 2016-cı il, saat 09:30

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (Koroğlu Rəhimov küçəsi, 874-cü məhəllə)

10 oktyabr 2016-cı il, saat 09:50

Imtahan keçirilən yer: Bakı Avrasiya Universitetinin tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135 a, 5-ci mərtəbə, test imtahanı zalı)

11 oktyabr 2016-cı il, saat 09:30

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (Koroğlu Rəhimov küçəsi, 874-cü məhəllə)

11 oktyabr 2016-cı il, saat 09:50

Imtahan keçirilən yer: Bakı Avrasiya Universitetinin tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135 a, 5-ci mərtəbə, test imtahanı zalı)

11 oktyabr 2016-cı il, saat 10:10

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan İqtisad Universitetinin - 2-ci tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135, 3-cü mərtəbə, test imtahanı zalı)

11 oktyabr 2016-cı il, saat 14:30

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (Koroğlu Rəhimov küçəsi, 874-cü məhəllə)

11 oktyabr 2016-cı il, saat 14:50

Imtahan keçirilən yer: Bakı Avrasiya Universitetinin tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135 a, 5-ci mərtəbə, test imtahanı zalı)

11 oktyabr 2016-cı il, saat 15:10

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan İqtisad Universitetinin - 2-ci tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135, 3-cü mərtəbə, test imtahanı zalı)

12 oktyabr 2016-cı il, saat 09:30

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (Koroğlu Rəhimov küçəsi, 874-cü məhəllə)

12 oktyabr 2016-cı il, saat 09:50

Imtahan keçirilən yer: Bakı Avrasiya Universitetinin tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135 a, 5-ci mərtəbə, test imtahanı zalı)

12 oktyabr 2016-cı il, saat 10:10

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan İqtisad Universitetinin - 2-ci tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135, 3-cü mərtəbə, test imtahanı zalı)

12 oktyabr 2016-cı il, saat 14:30

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (Koroğlu Rəhimov küçəsi, 874-cü məhəllə)

12 oktyabr 2016-cı il, saat 14:50

Imtahan keçirilən yer: Bakı Avrasiya Universitetinin tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135 a, 5-ci mərtəbə, test imtahanı zalı)

12 oktyabr 2016-cı il, saat 15:10

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan İqtisad Universitetinin - 2-ci tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135, 3-cü mərtəbə, test imtahanı zalı)

13 oktyabr 2016-cı il, saat 09:30

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (Koroğlu Rəhimov küçəsi, 874-cü məhəllə)

13 oktyabr 2016-cı il, saat 09:50

Imtahan keçirilən yer: Bakı Avrasiya Universitetinin tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135 a, 5-ci mərtəbə, test imtahanı zalı)

13 oktyabr 2016-cı il, saat 10:10

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan İqtisad Universitetinin - 2-ci tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135, 3-cü mərtəbə, test imtahanı zalı)

13 oktyabr 2016-cı il, saat 14:30

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (Koroğlu Rəhimov küçəsi, 874-cü məhəllə)

13 oktyabr 2016-cı il, saat 14:50

Imtahan keçirilən yer: Bakı Avrasiya Universitetinin tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135 a, 5-ci mərtəbə, test imtahanı zalı)

13 oktyabr 2016-cı il, saat 15:10

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan İqtisad Universitetinin - 2-ci tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135, 3-cü mərtəbə, test imtahanı zalı)

14 oktyabr 2016-cı il, saat 09:30

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (Koroğlu Rəhimov küçəsi, 874-cü məhəllə)

14 oktyabr 2016-cı il, saat 09:50

Imtahan keçirilən yer: Bakı Avrasiya Universitetinin tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135 a, 5-ci mərtəbə, test imtahanı zalı)

14 oktyabr 2016-cı il, saat 10:10

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan İqtisad Universitetinin - 2-ci tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135, 3-cü mərtəbə, test imtahanı zalı)

14 oktyabr 2016-cı il, saat 14:30

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (Koroğlu Rəhimov küçəsi, 874-cü məhəllə)

14 oktyabr 2016-cı il, saat 14:50

Imtahan keçirilən yer: Bakı Avrasiya Universitetinin tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135 a, 5-ci mərtəbə, test imtahanı zalı)

14 oktyabr 2016-cı il, saat 15:10

Imtahan keçirilən yer: Azərbaycan İqtisad Universitetinin - 2-ci tədris korpusu (Ak. Həsən Əliyev küçəsi, 135, 3-cü mərtəbə, test imtahanı zalı)