11 sentyabr 2015-ci il tarixdə müsabiqəyə çıxarılmış vakant vəzifələr

Dövlət orqanlarının sayı: 28
Vakant vəzifələrin sayı: 211
Vakant yerlərin sayı: 264

Təhsil Nazirliyi (5 vəzifə üzrə 6 yer)
İnsan resursları şöbəsi, Kadrlar sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:109001) (1 yer)
Məktəbdənkənar fəaliyyətin təşkili şöbəsi, Uşaq və gənclərin yaradıcılığı sektoru, məsləhətçi (kod:109002) (1 yer)
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, Beynəlxalq əlaqələr sektoru, məsləhətçi (kod:109003) (1 yer)
İnformasiya şöbəsi, Dəftərxana sektoru, məsləhətçi (kod:109004) (2 yer)
Daxili nəzarət şöbəsi, Məxfi və dövlət nümunəli sənədlərlə iş sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:109005) (1 yer)
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti (5 vəzifə üzrə 5 yer)
Qeyri-büdcə təşkilatlarında nəzarət tədbirlərinin aparılması şöbəsi, Dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar üzrə nəzarət tədbirlərinin aparılması sektoru, aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi müfəttiş (kod:117005) (1 yer)
2 saylı Regional Maliyyə Müfəttişliyi, aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi müfəttiş (kod:117006) (1 yer)
5 saylı Regional Maliyyə Müfəttişliyi, aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi müfəttiş (kod:117007) (1 yer)
8 saylı Regional Maliyyə Müfəttişliyi, aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi müfəttiş (kod:117008) (1 yer)
9 saylı Regional Maliyyə Müfəttişliyi, aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi müfəttiş (kod:117009) (1 yer)
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Xəzinədarlığın informasiya idarəetmə sisteminin inkişafı sektoru, baş məsləhətçi (kod:119001) (1 yer)
Dövlət Statistika Komitəsi (34 vəzifə üzrə 39 yer)
Ağcabədi rayon statistika idarəsi, məsləhətçi (kod:132076) (2 yer)
Ağsu rayon statistika idarəsi, məsləhətçi (kod:132077) (1 yer)
Beyləqan rayon statistika idarəsi, baş məsləhətçi (kod:132078) (1 yer)
Füzuli rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132079) (1 yer)
Gədəbəy rayon statistika idarəsi, baş mühasib (kod:132080) (1 yer)
Gədəbəy rayon statistika idarəsi, baş məsləhətçi (kod:132081) (1 yer)
Hacıqabul rayon statistika idarəsi, məsləhətçi (kod:132082) (1 yer)
Xocavənd rayon statistika idarəsi, məsləhətçi (kod:132083) (1 yer)
İmişli rayon statistika idarəsi, baş məsləhətçi (kod:132084) (1 yer)
İmişli rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132085) (2 yer)
Kürdəmir rayon statistika idarəsi, məsləhətçi (kod:132086) (2 yer)
Laçın rayon statistika idarəsi, baş mühasib (kod:132087) (1 yer)
Laçın rayon statistika idarəsi, baş məsləhətçi (kod:132088) (1 yer)
Mingəçevir şəhər statistika idarəsi, baş mühasib (kod:132089) (1 yer)
Masallı rayon statistika idarəsi, baş məsləhətçi (kod:132090) (1 yer)
Masallı rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132091) (1 yer)
Masallı rayon statistika idarəsi, məsləhətçi (kod:132092) (2 yer)
Saatlı rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132093) (1 yer)
Saatlı rayon statistika idarəsi, məsləhətçi (kod:132094) (1 yer)
Ucar rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132095) (1 yer)
Ucar rayon statistika idarəsi, məsləhətçi (kod:132096) (1 yer)
Ağstafa rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132097) (1 yer)
Astara rayon statistika idarəsi, baş məsləhətçi (kod:132098) (1 yer)
Goranboy rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132099) (1 yer)
İsmayıllı rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132100) (1 yer)
Qazax rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132101) (1 yer)
Qazax rayon statistika idarəsi, məsləhətçi (kod:132102) (2 yer)
Lerik rayon statistika idarəsi, baş məsləhətçi (kod:132103) (1 yer)
Gəncə şəhər statistika idarəsi, Ticarət, xidmət, turizm, nəqliyyat, informasiya və rabitə, sosial və dövlət idarəetməsi, əhali və gender statistikası sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132104) (1 yer)
Sabirabad rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132105) (1 yer)
Zərdab rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132106) (1 yer)
Ağcabədi rayon statistika idarəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:132107) (1 yer)
Ağdam rayon statistika idarəsi, baş mühasib (kod:132108) (1 yer)
Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsi, Qeyri-dövlət xarici borc və investisiyalar statistikası sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132117) (1 yer)
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (121 vəzifə üzrə 155 yer)
baş məsləhətçi (kod:134009) (2 yer)
Dövlət əmlakının idarə edilməsi və səmərəli istifadəsinə nəzarət şöbəsi, Dövlət müəssisələrinin və dövlət paylarının (səhmlərin) idarə edilməsi sektoru, məsləhətçi (kod:134010) (1 yer)
Dövlət əmlakının idarə edilməsi və səmərəli istifadəsinə nəzarət şöbəsi, Dövlət əmlakının registri sektoru, məsləhətçi (kod:134011) (1 yer)
Hüquq şöbəsi, Normativ-hüquqi təminat və ekspertiza sektoru, məsləhətçi (kod:134013) (1 yer)
Hüquq şöbəsi, Mülkiyyət mübahisələrinin tənzimlənməsi sektoru, məsləhətçi (kod:134014) (3 yer)
Daxili nəzarət şöbəsi, məsləhətçi (kod:134015) (1 yer)
Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi, məsləhətçi (kod:134016) (1 yer)
İctimaiyyətlə əlaqələr və protokol şöbəsi, məsləhətçi (kod:134017) (1 yer)
Maddi-texniki təchizat və təsərrüfat şöbəsi, məsləhətçi (kod:134018) (1 yer)
Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi şöbəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:134019) (1 yer)
Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi şöbəsi, məsləhətçi (kod:134020) (1 yer)
Dövlət ehtiyaclarının ödənilməsi və yerli qurumlarla iş şöbəsi, məsləhətçi (kod:134021) (2 yer)
Hüquq şöbəsi, Müqavilələrin hazırlanması və icrasına nəzarət sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:134022) (1 yer)
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Torpaq ehtiyatlarının istifadə olunması və mühafizəsinə dövlət nəzarətinin təşkili şöbəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:134023) (2 yer)
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Torpaq ehtiyatlarının istifadə olunması və mühafizəsinə dövlət nəzarətinin təşkili şöbəsi, məsləhətçi (kod:134024) (1 yer)
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Torpaq inzibatçılığı şöbəsi, Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:134025) (1 yer)
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Torpaq bazarının təşkili şöbəsi, Dövlət torpaqlarının özəlləşdirilməsi sektoru, məsləhətçi (kod:134026) (1 yer)
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Torpaq bazarının təşkili şöbəsi, Əqdlərin qeydiyyatı sektoru, məsləhətçi (kod:134027) (1 yer)
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Hüquq şöbəsi, Məhkəmə mübahisələrinin tənzimlənməsi və inzibati hüquq pozuntuları üzrə nəzarət sektoru, məsləhətçi (kod:134028) (2 yer)
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Hüquq şöbəsi, Normativ-hüquqi təminat və ekspertiza sektoru, məsləhətçi (kod:134029) (1 yer)
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Maliyyə, mühasibat və təsərrüfat-təchizat sektoru, sektor müdiri (kod:134030) (1 yer)
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Maliyyə, mühasibat və təsərrüfat-təchizat sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:134031) (1 yer)
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Maliyyə, mühasibat və təsərrüfat-təchizat sektoru, məsləhətçi (kod:134032) (1 yer)
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Kadr və kargüzarlıq sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:134033) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Yerquruluşu, torpaq kadastrı və torpaq monitorinqi şöbəsi, Yerquruluşu və inzibati ərazi vahidlərinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi sektoru, baş məsləhətçi (kod:134063) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Yerquruluşu, torpaq kadastrı və torpaq monitorinqi şöbəsi, Yerquruluşu və inzibati ərazi vahidlərinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi sektoru, məsləhətçi (kod:134064) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Yerquruluşu, torpaq kadastrı və torpaq monitorinqi şöbəsi, Torpaq kadastrı və torpaqların monitorinqi sektoru, sektor müdiri (kod:134065) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Yerquruluşu, torpaq kadastrı və torpaq monitorinqi şöbəsi, Torpaq kadastrı və torpaqların monitorinqi sektoru, baş məsləhətçi (kod:134066) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Yerquruluşu, torpaq kadastrı və torpaq monitorinqi şöbəsi, Torpaq kadastrı və torpaqların monitorinqi sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:134067) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı şöbəsi, şöbə müdiri (kod:134068) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı şöbəsi, baş məsləhətçi (kod:134069) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı şöbəsi, böyük məsləhətçi (kod:134070) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı şöbəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:134071) (3 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı şöbəsi, məsləhətçi (kod:134072) (4 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Ünvan reyestri şöbəsi, baş məsləhətçi (kod:134073) (2 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Ünvan reyestri şöbəsi, böyük məsləhətçi (kod:134074) (2 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Ünvan reyestri şöbəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:134075) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Ünvan reyestri şöbəsi, məsləhətçi (kod:134076) (2 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Geodeziya və geoməkan məlumatlarının keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi, şöbə müdiri (kod:134077) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Geodeziya və geoməkan məlumatlarının keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi, baş məsləhətçi (kod:134078) (2 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Geodeziya və geoməkan məlumatlarının keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:134079) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Geodeziya və geoməkan məlumatlarının keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi, məsləhətçi (kod:134080) (4 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Hüquq və insan resurslarının idarə edilməsi şöbəsi, baş məsləhətçi (kod:134081) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Hüquq və insan resurslarının idarə edilməsi şöbəsi, böyük məsləhətçi (kod:134082) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Hüquq və insan resurslarının idarə edilməsi şöbəsi, aparıcı məsləhətçi (kod:134083) (2 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Hüquq və insan resurslarının idarə edilməsi şöbəsi, məsləhətçi (kod:134084) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Mühasibat uçotu və maliyyə sektoru, sektor müdiri-baş mühasib (kod:134085) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Mühasibat uçotu və maliyyə sektoru, baş məsləhətçi (kod:134086) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Kargüzarlıq və arxiv işinin təşkili sektoru, böyük məsləhətçi (kod:134087) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Kargüzarlıq və arxiv işinin təşkili sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:134088) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Kargüzarlıq və arxiv işinin təşkili sektoru, məsləhətçi (kod:134089) (2 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Təsərrüfat və satınalmalar sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:134090) (2 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Təsərrüfat və satınalmalar sektoru, məsləhətçi (kod:134091) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Mühasibat uçotu və maliyyə sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:134092) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Dövlət reyestrinin aparılması və elektron xidmətlər şöbəsi, şöbə müdiri (kod:134093) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Dövlət reyestrinin aparılması və elektron xidmətlər şöbəsi, baş məsləhətçi (kod:134094) (3 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Hüquq şöbəsi, baş məsləhətçi (kod:134095) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Hüquq şöbəsi, məsləhətçi (kod:134097) (2 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Kadrlar şöbəsi, şöbə müdiri (kod:134098) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Təchizat və inzibati-təsərrüfat şöbəsi, şöbə müdiri (kod:134101) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Təchizat və inzibati-təsərrüfat şöbəsi, böyük məsləhətçi (kod:134102) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Təchizat və inzibati-təsərrüfat şöbəsi, məsləhətçi (kod:134103) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Dövlət reyestrinin aparılması və elektron xidmətlər şöbəsi, böyük məsləhətçi (kod:134104) (2 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması və qiymətləndirmənin təşkili şöbəsi, şöbə müdirinin müavini (kod:134105) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Hüquq şöbəsi, şöbə müdirinin müavini (kod:134106) (1 yer)
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması və qiymətləndirmənin təşkili şöbəsi, baş məsləhətçi (kod:134107) (1 yer)
Müasir idarəetmə texnologiyaları, strateji planlaşdırma və təhlil şöbəsi, məsləhətçi (kod:134109) (1 yer)
Bakı şəhəri üzrə 3 saylı ərazi şöbəsi (Nizami), məsləhətçi (kod:134111) (1 yer)
Bakı şəhəri üzrə 4 saylı ərazi şöbəsi (Sabunçu), şöbə müdirinin muavini (kod:134112) (1 yer)
5 saylı ərazi şöbəsi (Abşeron), məsləhətçi (kod:134116) (1 yer)
6 saylı ərazi şöbəsi (Gəncə), məsləhətçi (kod:134117) (2 yer)
6 saylı ərazi şöbəsi (Daşkəsən), məsləhətçi (kod:134118) (1 yer)
6 saylı ərazi şöbəsi (Göygöl), aparıcı məsləhətçi (kod:134119) (1 yer)
7 saylı ərazi şöbəsi (Sabirabad), məsləhətçi (kod:134120) (1 yer)
7 saylı ərazi şöbəsi (Şirvan), məsləhətçi (kod:134121) (1 yer)
7 saylı ərazi şöbəsi (Neftçala), məsləhətçi (kod:134122) (1 yer)
7 saylı ərazi şöbəsi (Saatlı (Cəbrayıl)), aparıcı məsləhətçi (kod:134123) (1 yer)
8 saylı ərazi şöbəsi (Yevlax), məsləhətçi (kod:134124) (1 yer)
8 saylı ərazi şöbəsi (Mingəçevir), məsləhətçi (kod:134125) (3 yer)
8 saylı ərazi şöbəsi (Yevlax), baş məsləhətçi (kod:134126) (1 yer)
8 saylı ərazi şöbəsi (Ağdaş), aparıcı məsləhətçi (kod:134127) (1 yer)
9 saylı ərazi şöbəsi (Lənkəran), aparıcı məsləhətçi (kod:134128) (1 yer)
9 saylı ərazi şöbəsi (Lənkəran), məsləhətçi (kod:134129) (1 yer)
9 saylı ərazi şöbəsi (Astara), məsləhətçi (kod:134130) (1 yer)
9 saylı ərazi şöbəsi (Lerik), məsləhətçi (kod:134131) (1 yer)
10 saylı ərazi şöbəsi (Ucar), aparıcı məsləhətçi (kod:134132) (1 yer)
10 saylı ərazi şöbəsi (Göyçay), baş məsləhətçi (kod:134133) (1 yer)
10 saylı ərazi şöbəsi (Ucar), məsləhətçi (kod:134134) (2 yer)
10 saylı ərazi şöbəsi (Kürdəmir), məsləhətçi (kod:134135) (1 yer)
10 saylı ərazi şöbəsi (Göyçay), məsləhətçi (kod:134136) (1 yer)
11 saylı ərazi şöbəsi (Bərdə), baş məsləhətçi (kod:134137) (1 yer)
11 saylı ərazi şöbəsi (Ağdam), baş məsləhətçi (kod:134138) (1 yer)
11 saylı ərazi şöbəsi (Bərdə), məsləhətçi (kod:134139) (3 yer)
12 saylı ərazi şöbəsi (Gədəbəy), baş məsləhətçi (kod:134140) (1 yer)
13 saylı ərazi şöbəsi (Quba), aparıcı məsləhətçi (kod:134141) (1 yer)
14 saylı ərazi şöbəsi (İmişli), məsləhətçi (kod:134143) (1 yer)
15 saylı ərazi şöbəsi (Cəlilabad), məsləhətçi (kod:134144) (2 yer)
15 saylı ərazi şöbəsi (Masallı), məsləhətçi (kod:134145) (1 yer)
15 saylı ərazi şöbəsi (Yardımlı), məsləhətçi (kod:134146) (1 yer)
15 saylı ərazi şöbəsi (Yardımlı), baş məsləhətçi (kod:134147) (1 yer)
16 saylı ərazi şöbəsi (Şamaxı), məsləhətçi (kod:134148) (2 yer)
16 saylı ərazi şöbəsi (İsmayıllı), məsləhətçi (kod:134149) (1 yer)
16 saylı ərazi şöbəsi (Qobustan), məsləhətçi (kod:134150) (1 yer)
16 saylı ərazi şöbəsi (Ağsu), məsləhətçi (kod:134151) (2 yer)
16 saylı ərazi şöbəsi (Qobustan), baş məsləhətçi (kod:134152) (1 yer)
17 saylı ərazi şöbəsi (Zaqatala), baş məsləhətçi (kod:134153) (1 yer)
17 saylı ərazi şöbəsi (Oğuz), baş məsləhətçi (kod:134154) (1 yer)
17 saylı ərazi şöbəsi (Zaqatala), məsləhətçi (kod:134155) (1 yer)
7 saylı ərazi şöbəsi (Hacıqabull), baş məsləhətçi (kod:134156) (1 yer)
13 saylı ərazi şöbəsi (Şabran), baş məsləhətçi (kod:134157) (1 yer)
15 saylı ərazi şöbəsi (Biləsuvar), məsləhətçi (kod:134158) (1 yer)
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, 1 saylı zona bölməsi, baş məsləhətçi (kod:134159) (1 yer)
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, 1 saylı zona bölməsi, aparıcı məsləhətçi (kod:134160) (1 yer)
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, 3 saylı zona bölməsi, sektor müdiri (kod:134161) (1 yer)
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, 3 saylı zona bölməsi, məsləhətçi (kod:134162) (1 yer)
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, 4 saylı zona bölməsi, məsləhətçi (kod:134163) (1 yer)
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, 5 saylı zona bölməsi, aparıcı məsləhətçi (kod:134164) (1 yer)
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, İşlər sektoru, baş məsləhətçi (kod:134165) (1 yer)
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, Müsadirə edilmiş əmlakın satışı üzrə hərracların təşkili şöbəsi, baş məsləhətçi (kod:134166) (1 yer)
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, İnformasiya və elektron xidmətlərin təşkili sektoru, sektor müdiri (kod:134167) (1 yer)
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, 2 saylı zona bölməsi, məsləhətçi (kod:134168) (1 yer)
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi (8 vəzifə üzrə 9 yer)
Şəhərsalma şöbəsi, Ümumi planların hazırlanmasının təşkili sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:139008) (1 yer)
Şəhərsalma şöbəsi, Baş planların hazırlanmasının təşkili sektoru, məsləhətçi (kod:139009) (1 yer)
Şəhərsalma şöbəsi, Şəhərsalma sənədlərinin ekoloji əsaslandırılması sektoru, məsləhətçi (kod:139010) (1 yer)
Şəhərsalma nəzarəti şöbəsi, 3 saylı ərazi üzrə şəhərsalma nəzarəti sektoru, məsləhətçi (kod:139011) (1 yer)
Ərazilərin mühəndisi təminatı şöbəsi, böyük məsləhətçi (kod:139012) (1 yer)
Ərazilərin mühəndisi təminatı şöbəsi, məsləhətçi (kod:139013) (2 yer)
Hüquq sektoru, baş məsləhətçi (kod:139014) (1 yer)
Beynəlxalq əlaqələr və informasiya şöbəsi, İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları sektoru, böyük məsləhətçi (kod:139015) (1 yer)
Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
Təhlil və tənzimləmə şöbəsi, Enerji, kommunal və su təchizatı xidmətləri sektoru, məsləhətçi (kod:146001) (1 yer)
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 4 yer)
hakimin köməkçisi (kod:213001) (2 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:213002) (2 yer)
2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 2 yer)
hakimin köməkçisi (kod:222001) (1 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:222002) (1 yer)
Sumqayıt İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:224001) (1 yer)
Cəlilabad Hərbi Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 2 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:232001) (2 yer)
Bakı şəhər Səbail Rayon Məhkəməsi (3 vəzifə üzrə 5 yer)
hakimin köməkçisi (kod:309001) (2 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:309002) (1 yer)
məsləhətçi-kompüter proqramçısı (kod:309003) (2 yer)
Bakı şəhər Suraxanı Rayon Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
hakimin köməkçisi (kod:310001) (1 yer)
Bakı şəhər Yasamal Rayon Məhkəməsi (4 vəzifə üzrə 7 yer)
böyük məsləhətçi (kod:311001) (2 yer)
hakimin köməkçisi (kod:311002) (2 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:311003) (2 yer)
məsləhətçi (kompüter proqramçısı) (kod:311004) (1 yer)
Beylaqan Rayon Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 2 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:321001) (1 yer)
hakimin köməkçisi (kod:321002) (1 yer)
İmişli Rayon Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 2 yer)
hakimin köməkçisi (kod:335001) (1 yer)
məsləhətçi (kompüter proqramçısı) (kod:335002) (1 yer)
Kürdəmir Rayon Məhkəməsi (3 vəzifə üzrə 4 yer)
hakimin köməkçisi (kod:338001) (2 yer)
məsləhətçi (kompüter proqramçısı) (kod:338002) (1 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:338003) (1 yer)
Masallı Rayon Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 2 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:342001) (2 yer)
Mingəçevir Şəhər Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
böyük məsləhətçi (kod:343001) (1 yer)
Naftalan Şəhər Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
hakimin köməkçisi (kod:344002) (1 yer)
Neftçala Rayon Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
böyük məsləhətçi (kod:345001) (1 yer)
Qubadlı Rayon Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
hakimin köməkçisi (kod:352001) (1 yer)
Saatlı Rayon Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
məsləhətçi (kompüter proqramçısı) (kod:354001) (1 yer)
Samux Rayon Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 3 yer)
hakimin köməkçisi (kod:357001) (2 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:357002) (1 yer)
Tərtər Rayon Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
hakimin köməkçisi (kod:365001) (1 yer)
Xızı Rayon Məhkəməsi (2 vəzifə üzrə 2 yer)
hakimin köməkçisi (kod:370001) (1 yer)
məsləhətçi (kompüter proqramçısı) (kod:370002) (1 yer)
Xocavənd Rayon Məhkəməsi (1 vəzifə üzrə 1 yer)
hakimin köməkçisi (kod:372001) (1 yer)
Yevlax Rayon Məhkəməsi (3 vəzifə üzrə 4 yer)
məhkəmə iclasının katibi (kod:374001) (1 yer)
hakimin köməkçisi (kod:374002) (2 yer)
məsləhətçi (kompüter proqramçısı) (kod:374003) (1 yer)