9 fevral 2016-cı il tarixdə müsabiqəyə çıxarılmış vakant vəzifələr

Dövlət orqanlarının sayı: 5
Vakant vəzifələrin sayı: 66
Vakant yerlərin sayı: 92

Prezident yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (1 vəzifə üzrə 1 yer)
Maliyyə və təminat şöbəsi, baş məsləhətçi (kod:101002) (1 yer)
Dövlət Statistika Komitəsi (51 vəzifə üzrə 75 yer)
Sənaye və tikinti statistikası şöbəsi, Sənaye statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132150) (3 yer)
Sənaye və tikinti statistikası şöbəsi, Tikinti statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132151) (1 yer)
Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsi, Qeyri-dövlət xarici borc və investisiyalar statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132152) (1 yer)
Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsi, Cari və illik hesablar statistikası sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132153) (2 yer)
Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsi, Cari və illik hesablar statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132154) (1 yer)
Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsi, Maliyyə statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132155) (1 yer)
Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsi, İqtisadi balanslar sektoru, baş məsləhətçi (kod:132156) (1 yer)
Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsi, İqtisadi balanslar sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132157) (1 yer)
Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi, Bitkiçilik statistikası sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132158) (2 yer)
Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi, Bitkiçilik statistikası sektoru, məsləhətçi (kod:132159) (1 yer)
Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi, Heyvandarlıq statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132160) (1 yer)
Energetika və ətraf mühit statistikası şöbəsi, Energetika statistikası sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132161) (1 yer)
Energetika və ətraf mühit statistikası şöbəsi, Ətraf mühit statistikası sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132162) (1 yer)
Ticarət statistikası şöbəsi, Daxili ticarət statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132163) (2 yer)
Sosial statistika şöbəsi, Dövlət idarəetməsi və hüquqpozmalar statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132164) (1 yer)
Sosial statistika şöbəsi, Sosial müdafiə və səhiyyə statistikası, baş məsləhətçi (kod:132165) (1 yer)
Ticarət statistikası şöbəsi, Daxili ticarət statistikası sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132166) (1 yer)
Ticarət statistikası şöbəsi, Xarici ticarət statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132167) (1 yer)
Qiymət statistikası şöbəsi, İstehsalçı qiymətləri statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132168) (1 yer)
Qiymət statistikası şöbəsi, İstehlak qiymətləri statistikası sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132169) (1 yer)
Xidmət statistikası şöbəsi, Turizm və iaşə statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132170) (2 yer)
Xidmət statistikası şöbəsi, Nəqliyyat, informasiya, rabitə və digər bazar xidmətləri statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132171) (1 yer)
Əmək statistikası şöbəsi, İşçi qüvvəsinin tədqiqatı sektoru, baş məsləhətçi (kod:132172) (2 yer)
Əmək statistikası şöbəsi, İşçi qüvvəsinin tədqiqatı sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132173) (1 yer)
Əmək statistikası şöbəsi, İşçi qüvvəsinin tədqiqatı sektoru, məsləhətçi (kod:132174) (1 yer)
Əmək statistikası şöbəsi, Məşğulluq və əmək haqqı statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132175) (1 yer)
Qiymət statistikası şöbəsi, İstehsalçı qiymətləri statistikası sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132176) (3 yer)
Əhali statistikası şöbəsi, Demoqrafiya və miqrasiya statistikası sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132177) (1 yer)
Əhali statistikası şöbəsi, Gender statistikası sektoru, baş məsləhətçi (kod:132178) (1 yer)
Həyat keyfiyyətinin statistikası şöbəsi, Ev təsərrüfatları büdcələrinin tədqiqatı sektoru, baş məsləhətçi (kod:132179) (1 yer)
Həyat keyfiyyətinin statistikası şöbəsi, Ev təsərrüfatları büdcələrinin tədqiqatı sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132180) (1 yer)
Həyat keyfiyyətinin statistikası şöbəsi, Əhalinin həyat şəraitinin tədqiqatı sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132181) (1 yer)
İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi, İctimaiyyətlə əlaqələr sektoru, baş məsləhətçi (kod:132182) (1 yer)
Dayanıqlı inkişaf statistikası şöbəsi, Statistik məlumatların kompleks təhlili, aparıcı məsləhətçi (kod:132183) (1 yer)
Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi və strateji planlaşdırma şöbəsi, Statistik vahidlərin reyestrləri və seçmə müşahidələr sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132184) (1 yer)
Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar şöbəsi, Keyfiyyətin idarə edilməsi və daxili audit sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132185) (1 yer)
Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar şöbəsi, Metaməlumatlar və təsnifatlar sektoru, məsləhətçi (kod:132186) (1 yer)
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Məlumatlar bazalarının idarə olunması və tətbiqi proqram təminatı sektoru, baş məsləhətçi (kod:132187) (7 yer)
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Məlumatlar bazalarının idarə olunması və tətbiqi proqram təminatı sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132188) (2 yer)
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Veb texnologiyaları sektoru, sektor müdiri (kod:132189) (1 yer)
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Veb texnologiyaları sektoru, baş məsləhətçi (kod:132190) (3 yer)
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Veb texnologiyaları sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132191) (3 yer)
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Sistem təminatı və texniki xidmət sektoru, sektor müdiri (kod:132192) (1 yer)
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Sistem təminatı və texniki xidmət sektoru, baş məsləhətçi (kod:132193) (4 yer)
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi, Sistem təminatı və texniki xidmət sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132194) (2 yer)
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi, Məlumatların beynəlxalq mübadiləsi sektoru, baş məsləhətçi (kod:132195) (1 yer)
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi, Məlumatların beynəlxalq mübadiləsi sektoru, aparıcı məsləhətçi (kod:132196) (1 yer)
İnsan resursları və hüquq şöbəsi, Hüquqi təminat sektoru, aparıcı məsləhətçi-hüquqşünas (kod:132197) (1 yer)
Maliyyə və təsərrüfat şöbəsi, Təsərrüfat sektoru, sektor müdiri (kod:132198) (1 yer)
Maliyyə və təsərrüfat şöbəsi, Maliyyə sektoru, baş məsləhətçi (kod:132199) (1 yer)
Dayanıqlı inkişaf statistikası şöbəsi, Statistik məlumatların kompleks təhlili, baş məsləhətçi (kod:132200) (1 yer)
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası (8 vəzifə üzrə 10 yer)
Uçuşların təhlükəsizliyinə nəzarət şöbəsi, Hava gəmilərinin uçuş yararlılığına nəzarət sektoru, sektor müdiri (kod:142011) (1 yer)
Uçuşların təhlükəsizliyinə nəzarət şöbəsi, Hava gəmilərinin uçuş yararlılığına nəzarət sektoru, baş məsləhətçi-mühəndis inspektor (kod:142012) (3 yer)
Uçuş təhlükəsizliyinə nəzarət şöbəsi, Hava gəmilərinin uçuş yararlığına nəzarət sektorun, böyük məsləhətçi (kod:142013) (1 yer)
Xarici əlaqələr şöbəsi, Beynəlxalq sazişlər və protokol sektoru, sektor müdiri (kod:142014) (1 yer)
Xarici əlaqələr şöbəsi, Hava daşımalarına nəzarət sektoru, baş məsləhətçi (kod:142015) (1 yer)
Maliyyə-iqtisadiyyat şöbəsi, İqtisadi proqnozlaşdırma sektoru, baş məsləhətçi (kod:142016) (1 yer)
Maliyyə-iqtisadiyyat şöbəsi, İqtisadi proqnozlaşdırma sektoru, sektor müdiri (kod:142017) (1 yer)
Lisenziyalaşdırma və reyestrlərin aparılması şöbəsi, Standartlar, reyestrlərin aparılması və şəhadətnamələrin verilməsi sektoru, sektor müdiri (kod:142018) (1 yer)
Milli Televiziya və Radio Şurası (1 vəzifə üzrə 1 yer)
Hüquq və beynəlxalq əlaqələr şöbəsi, baş məsləhətçi (kod:145010) (1 yer)
Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi (5 vəzifə üzrə 5 yer)
Hüquq və təşkilati təminat şöbəsi, Memarlıq-planlaşdırma və layihələrin ekspertizası sektoru, sektor müdiri (kod:148018) (1 yer)
Hüquq və təşkilati təminat şöbəsi, Hüquqi ekspertiza sektoru, baş məsləhətçi (kod:148019) (1 yer)
"Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu ilə iş şöbəsi, Ərazi idarəetmə sektoru, sektor müdiri (kod:148021) (1 yer)
Hüquq və təşkilati təminat şöbəsi, Memarlıq-planlaşdırma və layihələrin ekspertizası sektoru, məsləhətçi (kod:148022) (1 yer)
Beynəlxalq əməkdaşlıq və mədəni əlaqələr şöbəsi, Beynəlxalq əməkdaşlıq və mədəni layihələrlə iş sektoru, böyük məsləhətçi (kod:148026) (1 yer)